studio badań telefonicznych

Wynagrodzenia za przeprowadzanie badań ankietowych

Badania ankietowe przeprowadzane przez różne firmy i przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane w celach marketingowych.
Wówczas nie tylko bada się poziom zadowolenia klientów z przeprowadzanych usług, ale również zachęca ich do skorzystania z konkretnych produktów.
Zdarza się również, na przykład w przypadku badań cati, że osoby w nich uczestniczące otrzymują odpowiednie wynagrodzenie.
Nie jest to wprawdzie wynagrodzenie dość wysokie, ale pozwala ono na podreperowanie domowego budżetu.
Dzięki temu wiele osób chętnych jest do uczestnictwa w badaniach cati.

Z drugiej strony nie zawsze to pracownicy danej firmy zajmują się przeprowadzaniem badań ankietowych, ale wynajęci przez nią, zewnętrzni ankieterzy, którzy również otrzymują wynagrodzenie.

CAWI - definicja w Wikipedii

CAWI (ang.

Computer-Assisted Web Interview ? wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW) ? metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. Zalety możliwość umieszczania w ankiecie nie tylko pytań tekstowych, ale również elementów graficznych i multimedialnych (filmy wideo, dźwięk, np.

pytanie o opinię nt.

reklamy w mediach) niski koszt metody (brak konieczności zatrudniania ankieterów) szybki (zwłaszcza w porównaniu do metody PAPI) dostęp do uzyskanych danych oraz możliwość szybkiej analizy, ponieważ dane bezpośrednio po uzyskaniu są już w formie elektronicznej brak ryzyka błędu popełnianego przez ankietera (w porównaniu do metody PAPI oraz CATI) w przypadku zauważenia błędu już po stworzeniu ankiety łatwiej jest go skorygować niż w przypadku klasycznych ankiet papierowych Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/CAWI

Z Wikipedii o CATI

studio badań telefonicznych
CATI (ang.

Computer Assisted Telephone Interview, czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) ? metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej. W badaniach realizowanych metodą CATI wywiad z respondentem jest prowadzony przez telefon, a ankieter odczytuje pytania i notuje uzyskiwane odpowiedzi, korzystając ze specjalnego skryptu komputerowego.

Skrypt pozwala na pewne zautomatyzowanie kwestionariusza ? np.

poprzez zarządzanie filtrowaniem zadawanych pytań lub losowanie kolejności, w jakiej określone kwestie (np.

nazwy marek) będą odczytywane respondentowi. Respondenci w badaniach CATI są zwykle albo losowani z bazy danych (np.

w badaniach satysfakcji klientów), albo dobierani poprzez losowe tworzenie numerów telefonów ? taka metoda nazywa się RDD (ang.
Random Digit Dial).Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/CATI
.